Buzek Plastic Poland – Płońsk

Wykonano układ chłodzenia.

Układ chłodzenia produkcji, maszynownia, urządzenia chłodnicze, ogrzewanie z odzysku, sprężone powietrze, izolacja.

 

Wróć