Bussines Garden – Warszawa

Materiał embedowany z http\\http://m.architektura.info

Wykonanie izolacji układu chłodzenia.

Zaizolowano wszystkie główne ciągi, podejścia do urządzeń oraz węzły, ok. 10 km rurociągu.

Wróć